Surianu 4, Търгу-Муреш, Румъния
(+40) 726-225-533

Правила и условия

Добре дошли в Casinos Broker!

Тези общи условия очертават правилата и нормите за използване на уебсайта на BMF Digital SRL, намиращ се на адрес https://casinosbroker.com/.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате Casinos Broker, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност, както и към всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Вашето" се отнася за Вас, лицето, което влиза в този уебсайт и се съобразява с условията на Дружеството. "Дружеството", "Ние", "Ние", "Нашето" и "Нас", се отнася за нашето Дружество. "Страна", "Страните" или "Нас", се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, писане с главни букви и/или той/тя или те, се приема за взаимозаменяемо и следователно за отнасящо се до същото.

Бисквитки

Използваме бисквитки. С влизането си в Casinos Broker Вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на BMF Digital SRL.

Повечето интерактивни уебсайтове използват "бисквитки", за да могат да извличат данните на потребителя при всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да се осигури функционалността на определени области, за да се улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, BMF Digital SRL и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на Casinos Broker. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Casinos Broker за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Не трябва:

 • Препубликувайте материал от Casinos Broker
 • Продажба, отдаване под наем или сублицензиране на материали от Casinos Broker
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от Casinos Broker
 • Преразпределяне на съдържание от Casinos Broker

Настоящото споразумение започва да се прилага от датата на настоящия документ. Нашите Общи условия бяха създадени с помощта на Шаблон за правила и условия.

Някои части на този уебсайт дават възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. BMF Digital SRL не филтрира, не редактира, не публикува и не преглежда коментарите, преди те да се появят на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на BMF Digital SRL,нейните агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, BMF Digital SRL не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

BMF Digital SRL си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и декларирате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот.
 • Коментарите няма да се използват за набиране или насърчаване на бизнес или обичаи, или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото Вие предоставяте на BMF Digital SRL неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Информационни организации;
 • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и
 • Акредитирани предприятия в цялата система, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които не могат да използват хипервръзки към нашия уебсайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на Уебсайта, стига връзката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;
 • сайтове на общността dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн каталози;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявките за връзки от тези организации, ако решим това: (а) линкът няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма негативни данни за нас; (в) ползата за нас от видимостта на хиперлинка компенсира отсъствието на BMF Digital SRL; и (г) линкът е в контекста на обща информация за ресурси.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката да е: (а) по никакъв начин не е заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване с нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до BMF Digital SRL. Моля, включете Вашето име, името на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия Уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да използват хипервръзки към нашия Уебсайт, както следва:

 • чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • чрез използване на единния локатор на ресурсите, към който се препраща; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия Уебсайт, към който се препраща, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращащата страна.

Не се разрешава използването на логото или други произведения на изкуството на BMF Digital SRL за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите Уебстраници, които променят по какъвто и да е начин визуалното представяне или външния вид на нашия Уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на Вашия Уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се издигат на Вашия Уебсайт. На никой Уебсайт не трябва да се появяват връзки, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или пропагандират нарушаването или друго нарушаване на права на трети лица.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме от вас да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия Уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия Уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези общи условия и политиката за свързване по всяко време. С постоянното свързване към нашия Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете на нашия Уебсайт връзка, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да Ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; не обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • да ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничаваме нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • да изключвате нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане и от нарушение на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Влезте в системата

Регистрация

Възстановяване на паролата

Моля, въведете потребителското си име или имейл адрес, ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.