Zásady ochrany osobných údajov pre kasína Broker

Na stránke [email protected], ktorá je dostupná z https://casinosbroker.com/, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva stránka [email protected], a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú na [email protected] Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás o ich poskytnutie žiadame, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii účtu vás môžeme požiadať o kontaktné údaje vrátane údajov, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi vrátane:

  • Poskytovanie, prevádzkovanie a údržba našej webovej stránky.
  • Zlepšovať, prispôsobovať a rozširovať naše webové stránky
  • pochopiť a analyzovať, ako používate našu webovú stránku.
  • Vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkcií
  • komunikovať s vami, buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, poskytovať vám aktualizácie a iné informácie týkajúce sa webovej stránky a na marketingové a propagačné účely.
  • Odoslať vám e-maily
  • Vyhľadávanie a prevencia podvodov

Súbory denníka

Na stránke [email protected] sa používa štandardný postup používania súborov denníka. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce/odkazujúce stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové signály

Tak ako každá iná webová stránka, aj [email protected] používa súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu používateľského zážitku prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií.

Pre viac všeobecných informácií o súboroch cookie si prečítajte "Čo sú to cookies".

Reklamní partneri Zásady ochrany osobných údajov

V tomto zozname nájdete zásady ochrany osobných údajov jednotlivých reklamných partnerov [email protected]

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke [email protected] a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľa. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že stránka [email protected] nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov [email protected] sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch nájdete na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov CCPA (nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iných práv právo na:

požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požiadať podnik o vymazanie všetkých osobných údajov o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov podľa GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má nasledujúce práva:

Právo na prístup - Máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu - máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme doplnili informácie, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.

Právo na vymazanie - za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania - máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých podmienok.

Právo namietať proti spracovaniu - za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie pre deti

Ďalšou našou prioritou je ochrana detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

[email protected] vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našej webovej lokalite, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie okamžite odstránili z našich záznamov.

Prihlásiť sa

Registrácia

Obnovenie hesla

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu, e-mailom dostanete odkaz na vytvorenie nového hesla.