Köpa Casino webbplats23 september 2021av

Due Diligence för företag på nätcasino - 6 saker att granska

Due diligence av en webbplats för ett nätcasino är ett av de viktigaste stegen när det gäller att köpa en webbplats för ett kasino - och detta steg görs av köparen efter att han har lagt ett bud på verksamheten, som säljaren accepterat, och undertecknat en LOI (Letter of Intent). För stora webbplats- eller onlineföretag är due diligence den mest utdragna aspekten av processen för företagsförsäljning. Eftersom det är ett mycket viktigt steg att ta.

Det kan vara svårt, men om du tar ett annat tillvägagångssätt, ett mer strukturerat tillvägagångssätt med många detaljer, kan du slutföra det utan problem. Det är alltid bra att ha i åtanke, due diligence-frågor när man tar steg för att utvärdera en onlinecasinosajt.

kasino webbplats due diligence

Varför due diligence?

När du investerar i ett företag måste du ta hänsyn till många riskfaktorer som företaget kan ha; due diligence bör göras både online och offline och undersöka en mängd olika perspektiv. Det kan påverka ditt slutliga beslutsfattande och de slutliga förhandlingarna med säljaren.

Innan en person eller ett företag gör ett fullständigt åtagande i ett juridiskt bindande kontrakt måste de göra en due diligence eftersom det är ett viktigt steg. Det kan ge dig sinnesfrid om det genomförs på ett bra sätt och med lämplig omsorg.

Online Casino Business Due Diligence

Due diligence kan betraktas som vetenskap och användas som konst. Om du vill lära dig hur man gör det måste du komma ihåg att det inte finns något fel sätt att göra det på. Många köpare har olika tillvägagångssätt när de utför denna viktiga uppgift, men informationen kan skilja sig avsevärt från en person till en annan.

Smarta investerare är nyfikna och samlar in så mycket information som möjligt innan det slutliga beslutet fattas och innan de skriver under kontraktet. Om du har frågor, Fråga en casinomäklare från CasinosBroker.com för att få hjälp.

Due diligence kan göras på olika sätt, nivån kan bero på investeringens storlek och på internetverksamheten, antingen sportbokning eller kasinohemsida till salu.

Låt oss dyka in i sex nycklar i processen för due diligence av ett online casinoföretag.

  1. Trafik
  2. Finansiell
  3. Ägare
  4. Drift
  5. Teknisk
  6. Juridisk

Det beror på vilken typ av investerare det är, eftersom många delar av processen kan vara viktigare än andra. För vissa företag är det viktigare än för andra affärsmodeller. Hur som helst är det mycket viktigt att göra din egen due diligence-process.

1) Trafikverifiering

När det gäller att verifiera trafiken på webbplatsen måste vi titta på trafikrapporter som kommer in till webbplatsen, kontrollera om det finns skillnader och avvikelser och slutligen länkprofilen för den specifika webbplatsen, som måste se naturlig ut.

Öppenhet gentemot säljaren är en viktig faktor. Du måste se till att all köpt trafik finns med i resultaträkningen och att den motsvarar de pengar som spenderas och den trafik som genereras. Vissa webbplatser har Google Analytics installerat på dem, andra har andra kodutdrag för trafikanalys som lagts till på webbplatsen. Om säljaren av en webbplats för ett nätcasino köper trafik utan att avslöja det kan det finnas problem med förtroendet för säljaren, och det kan vara en väsentlig felaktig information.

En annan faktor att ta hänsyn till är betalda länkar eller sponsrade länkarsom inte deklareras för köparen. Trafikkällor kan se legitima ut, men vi måste gå längre för att validera varje trafikkälla. Låt oss ta ett enkelt exempel: Onlinecasino-webbplats "A" verkar vara väl rankad med hjälp av sina länkar som pekar på olika sidor och till hemsidan, men i själva verket har säljaren köpt sponsringslänkar för tusentals dollar eller euro per år, vilket faktiskt hjälper honom med rankningen i Google, Bing, Yahoo och andra sökmotorer. Det är alltid en bra idé att undersöka länkprofilen med verktyg som finns nedan. En köpare måste undersöka länkprofilen, backlänkar som lagts till under de senaste 6 till 12 månaderna, och fråga sig själv om länkarna är naturligt tillsatta, av personer som länkar naturligt till säljarens webbplats.

Andra saker som en köpare måste titta på:

Genomsnittlig tid på en webbplats - Hur lång tid tillbringar varje besökare på webbplatsen (i genomsnitt)? Om det är mindre än 30 sekunder betyder det att webbplatsens innehåll och design (UX) är av dålig kvalitet.

Antal webbsidor som besöks av besökare - Hur många sidor på webbplatsen besöker besökaren och/eller tittar på? Om antalet är högt betyder det att innehållet (text, bild eller video) är tilltalande för besökaren och att det fängslar honom/henne. Vilket är ett stort plus.

Finansiella uppgifter jämfört med trafiksiffror - Hur mycket genererar en unik besökare i intäkter. Om du jämför trafiksiffror med ekonomiska siffror. Om de inte korrelerar är det mer än troligt att säljaren har en annan trafikkälla (exempel: oorganisk).

Trafikkällor - Trafikkällorna kan vara av många olika slag: organisk sökning, sociala medier, hänvisningar, köpta länkar, länktrafik och så vidare. Varifrån kommer all trafik? Är säljarens webbplats beroende av en viss trafikkälla? - Detta kan orsaka instabilitet. Hur har dessa trafikkällor utvecklats under en tidsperiod, och vilka är förklaringarna till förändringarna i trafiksiffrorna?

En bra och kanske den bästa metoden att använda när du mäter och gör due diligence är att prata med säljaren, och be om tillgång till Google Analytics eller tillgång till andra tredjeparts plattformar för trafikanalys som säljaren använder. På så sätt kan du gå djupare in i due diligence-processen genom att ha de verkliga trafiksiffrorna framför dig.

Verktyg (att använda):

2) Finansiell verifiering

Som köpare måste du vara medveten om företagets finansiella detaljer när du gör din övergripande due diligence, eftersom det är viktigt att känna till historiska och aktuella finansiella detaljer för det kasinoföretag du är intresserad av att köpa. Var noga med att kontrollera säljarens finansiella uppgifter och se om han upprätthållit en detaljerad och korrekt finansiell rapport eller register sedan kasinosajten skapades.

Köparen måste granska ekonomin genom att kontrollera månadsutdrag från dotterbolag eller handlare mot bankutdrag som säljaren bör tillhandahålla. Skatteuppgifter eller skattedeklarationer bör också begäras, men i vissa fall begärs de mindre ofta. De flesta webbplatser eller kasinointernetföretag ägs och förvaltas av företag, och när det gäller skattedeklarationer måste du "smutsa ner händerna" för att se hela bilden. I de flesta fall kommer du att behöva en kombination av affiliate- eller handelsutdrag och även bankuppgifter (eller bitcoin-transaktioner) för att få det att fungera för din due diligence och finansiella revisionsspår.

Det bästa sättet att kontrollera en säljares ekonomi innan du går vidare till due diligence är att begära att få dela en skärm med säljaren av casinowebbplatsen och få tillgång till webbplatsens backend, rapporter från partnerwebbplatser och om möjligt även till onlinebankplattformar eller portaler - detta hjälper dig med finansiell autentisering och ägarkontroll.

Ett annat bra ställe att börja på är att kontrollera kreditvärdigheten, historiska, nuvarande och framtida skulder som är kopplade till nätcasinoverksamheten är värda att kontrollera och spåra - detta hjälper dig med det finansiella perspektivet, vilket gör ditt slutliga beslut lättare, eftersom du då vet om nätverksamheten är sund eller ohälsosam.

casino webbplats ekonomi

Verktyg att tänka på för den ekonomiska delen:

 3) Verifiering av ägaren - Vem har du att göra med?

Det är viktigt att kontrollera ägaren, och det är också ett uppenbart behov. Säger ägaren sanningen om vem han/hon är? I onlinevärlden möts säljarna och köparna inte ansikte mot ansikte under försäljningsprocessen. Att verifiera ägarens identitet kan ge dig sinnesfrid, genom att veta mer om vem som faktiskt äger kasinotillgången; företagshistorik, företagsinformation och rykte samt en legitim verifieringskedja är ett viktigt steg i denna verifiering.

Du kan gå in på sociala medier och kontrollera hans identitet. Använd webbplatser som LinkedIn, Twitter eller Facebook, och om säljarens identitet inte dyker upp måste du fortsätta att undersöka andra plattformar också. ScamAdviser.com är en bra webbplats för att kontrollera säljarens pålitlighet.

Verktyg att tänka på:

4) Teknisk verifiering - Investerar du i en brinnande plattform?

När det gäller den tekniska versionen och den tekniska verifieringen av en webbplats måste vi ta hänsyn till köparens tekniska nivå och den tekniska risken. Köparen måste känna sig bekväm med den teknik som används på webbplatsen. Om webbplatsen är helt migrerad på din webbserver vill du som köpare inte hamna i ett läge där det finns tekniska problem som kan äventyra affärsverksamheten. Fråga dig själv: Måste jag ta kontakt med interna programmerare för att ändra koden för webbplatsen om det behövs något? Är webbplatsens kod ren? Kan den ändras billigt och snabbt om jag behöver det?

Om vi talar om WordPress CMS, se till att kontrollera webbplatsens plugins och tema, kontrollera om de är betalda och licensierade av säljaren. Du vill inte ha en webbplats med nulled / crackade plugins och teman. Om det är en skräddarsydd webbplats, be om ett exempel på källkoden för din granskning, för att bli mer bekväm med annoteringen av koden och kvaliteten på den, för framtida ändringar.

Användbara verktyg:

5) Verifiering av verksamheten

Köparen måste kontrollera den tid som krävs för att driva företaget framgångsrikt innan han/hon lämnar ett formellt anbud till säljaren. Det är viktigt att känna till den tid och ansträngning som krävs för att driva webbplatsen för onlinecasino på ett smidigt sätt. Säljaren bör hjälpa till genom att förklara vad som behövs, dela upp uppgifterna, uppskatta de arbetstimmar som krävs och ansvarsområden.

Denna information måste analyseras och ger dig en bra förståelse för de uppgifter som är förknippade med driften av en webbplats för internetcasino.

6) Rättslig kontroll - lagen

Driver säljaren en olaglig webbplats eller ett olagligt internetföretag? Det kan vara olagligt i vissa länder, men inte i ditt land och vice versa. Möjligheterna till tillväxt kan vara begränsade eller inskränkta, vilket kan begränsa det värde du lägger på just denna verksamhet. Ta hänsyn till följande: I säljarens land är det lagligt att driva en sådan internetcasinoverksamhet, men i ditt land kan det vara tvärtom, inte nödvändigtvis lagligt.

Verktyg:

Sista tankar - Due Diligence på en casinowebbplats på nätet

För att komma fram till en slutsats är due diligence-processen ett kritiskt steg i alla större kasinoaffärer; due diligence hjälper säljare och köpare innan de fattar viktiga beslut. Om det finns oklarheter måste de diskuteras före köpbeslutet.

Du behöver inte vara rädd för att närma dig på olika sätt, beroende på vad som gäller för den aktuella transaktionen. Ovan har du sex steg som beskriver processen för en due diligence för ett internetbaserat företag.

VIKTIGT: Köp ALDRIG ett internetbaserat företag eller en webbplats utan att ha gjort en riktig due diligence.

VILL KÖPA ETT NÄTCASINO

Logga in

Registrera

Återställ lösenordet

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress, så får du en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.