Steg 2 - Förbered dig: Maximera ditt pris. Bygg trovärdighet. Minska din risk.

It’s time to prepare!

Vid Kasinomäklareförstår vi vikten av förberedelser när det gäller att avgöra hur framgångsrikt ett projekt blir. Denna princip gäller särskilt när det handlar om att sälja ditt företag. I steg 2 i vår omfattande försäljningsprocess lägger vi stor vikt vid grundliga förberedelser för att säkerställa en smidig och framgångsrik transaktion.

Vår opartiska och professionella vägledning hjälper dig genom hela processen, från att sammanställa viktiga dokument till att genomföra strategiska marknadsföringsstrategier. Genom att skapa stark trovärdighet och visa upp de mest attraktiva aspekterna av ditt företag strävar vi efter att maximera din köpeskilling. Låt oss fördjupa oss i detaljerna i denna noggranna förberedelseprocess.

Step 2: Prepare Your Business for Sale

Innan vi inleder den strategiska marknadsföringsprocessen lägger vi ner mycket arbete på att sammanställa en rad viktiga dokument. Detta omfattande dokumentationspaket fungerar som kärnan i din transaktion och främjar trovärdighet och förtroende bland potentiella köpare. Detta material lämnas ut till köparna gradvis under steg 3 i vår process, efter undertecknandet av ett sekretessavtal (NDA). 

Genom att använda detta måttfulla tillvägagångssätt lyfter vi fram de mest tilltalande aspekterna av ditt företag och placerar det i bästa möjliga ljus, vilket optimerar dina chanser att säkra en optimal köpeskilling. Vår strömlinjeformade förberedelseprocess är utformad för att minimera kraven på din värdefulla tid.

Step 2 typically takes approximately four to five weeks to complete, after which we proceed to Step 3: the confidential marketing process.

Confidential Information Memorandum (CIM)

A critical component of our preparation process is the creation of a detailed Confidential Information Memorandum (CIM). The CIM is a meticulously crafted 20 to 30-page report designed to present your business in the most favorable manner to potential buyers.

prepare

Leveraging data collected during our assessment of your business, we develop a CIM that highlights the key benefits and competitive advantages of your company, making it an attractive acquisition opportunity.

This document serves as a comprehensive resource, providing potential buyers with the necessary insights to understand the value of your business and formulate offers.

Key features of the CIM include:

  1. Comprehensive Answers: Anticipating the most common buyer inquiries, the CIM provides professionally prepared answers to expedite the sales process.

  2. Thorough Business Overview: The CIM delves into all significant aspects of your business, including investment highlights, industry overview, company overview, financial details, product/service description, sales and marketing strategies, customer analysis, operational framework, facilities, location, staff, transition plans, improvement potential, and asset overview.

Teaser Profile

In certain instances where our marketing strategy involves approaching competitors, we utilize a condensed version of the CIM called the Teaser Profile.

This 3 to 7-page abstract provides potential buyers with a glimpse into your business while maintaining confidentiality.

By using the Teaser Profile, we can more effectively qualify buyers before providing them with the complete CIM. This approach ensures that only genuinely interested and qualified buyers gain access to your confidential information.

Key aspects of the Teaser Profile include:

  1. Maintaining Confidentiality: The Teaser Profile offers enough information to pique buyer interest without disclosing the identity of your business.

  2. Qualifying Buyers: Before receiving the complete CIM, buyers must sign an NDA after reviewing the Teaser Profile, allowing us to filter out unqualified leads.

In our efforts to create a personal connection between you and potential buyers, we employ a unique approach—the Telephone Interview. 

This recorded interview, lasting 30 to 60 minutes, allows buyers to hear your story directly from you. While engaging in individual conversations with every prospective buyer would be impractical, the Telephone Interview solves this challenge. 

By arranging a discussion between you and our expert interviewer, we enable you to convey your passion, enthusiasm, and expertise. This personalized account of your business’s history, operations, and highlights fosters a genuine connection between you and the buyer.

Highlights of the Telephone Interview include:

  1. Time Efficiency: By participating in a single interview, you save time and effort, avoiding repetitive conversations with multiple buyers.

  2. Authenticity and Enthusiasm: The Telephone Interview provides an opportunity for buyers to hear your genuine passion, thereby enhancing their interest in your business.

Upon completion, we provide buyers with a studio-quality, edited version of the interview, accessible through a link included in the CIM.

Highlights of the Telephone Interview include:

Time Efficiency: By participating in a single interview, you save time and effort, avoiding repetitive conversations with multiple buyers.

Authenticity and Enthusiasm: The Telephone Interview provides an opportunity for buyers to hear your genuine passion, thereby enhancing their interest in your business.

Upon completion, we provide buyers with a studio-quality, edited version of the interview, accessible through a link included in the CIM.

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.

sv_SESwedish