CasinosBroker

Οι ιστότοποι με περιεχόμενο διαδικτυακού καζίνο έχουν μεγάλη ζήτηση στον κλάδο των διαδικτυακών επιχειρήσεων λόγω των δυνατών δυνατοτήτων ανάπτυξης και αυτοματισμού τους. Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες στους ιδιοκτήτες να πουλήσουν ιστότοπους και ιστολόγια με περιεχόμενο διαδικτυακών καζίνο.

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, θα πραγματοποιήσετε ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων ολόκληρης της εταιρείας σας κατά την πώληση. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζετε και εκτελείτε την έξοδό σας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον καθορισμό της επιτυχίας σας.

Αυτό το εγχειρίδιο εξετάζει τα ακόλουθα:

 • Η μέθοδος με την οποία αποτιμώνται τα ιστολόγια καζίνο και οι ιστότοποι με περιεχόμενο διαδικτυακών καζίνο
 • Πώς να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη έξοδο
 • Ποιες διαδρομές είναι διαθέσιμες σε εσάς όταν πουλάτε την επιχείρησή σας;

Πίνακας Περιεχομένων

Αποτίμηση ιστολογίων διαδικτυακού καζίνο και ιστοσελίδων περιεχομένου διαδικτυακού καζίνο

Προτού εμβαθύνετε στα ακριβή στάδια που εμπλέκονται στην πώληση του ιστολογίου ή του ιστοτόπου περιεχομένου σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αξία της επιχείρησής σας. Όταν καταλαβαίνετε τι θέλουν οι αγοραστές, είναι πολύ πιο εύκολο να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις που οδηγούν σε μια επιτυχημένη έξοδο.

Επιπροσθέτως, τη διαδικασία αποτίμησης μπορεί να εντοπίσει πιθανότητες για τη βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησής σας, την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση των περιττών κινδύνων.

Επιπλέον, αυτοί είναι μερικοί από τους κρίσιμους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι αγοραστές όταν εξετάζουν τις επιλογές απόκτησης. Όταν πρόκειται για υπολογιστική αξία, το Πολλαπλή τεχνική SDE είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

Δύο συστατικά αποτελούν το ΣΔΕ πολλαπλή μέθοδος:

 • Κέρδη κατά την κρίση του πωλητή (ΣΔΕ)
 • Πολλαπλούς

Εξετάστε κάθε ένα από αυτά τα συστατικά με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΔΕ

ο Διακριτικά κέρδη πωλητή Το στατιστικό δείχνει το ποσό των εσόδων που δημιουργείται από μια επιχείρηση που είναι διαθέσιμο σε έναν μόνο ιδιοκτήτη. Στην ουσία αντιπροσωπεύει την πλήρη ικανότητα δημιουργίας εσόδων της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το SDE ισούται με τα επιχειρηματικά κέρδη μείον τους φόρους μείον τις δαπάνες τόκων μείον το κέρδος του ιδιοκτήτη μείον τα μη ταμειακά έξοδα μείον τις εφάπαξ δαπάνες μείον τα άσχετα έξοδα.

Το SDE χρησιμοποιείται συχνά αντί του καθαρού εισοδήματος κατά την αποτίμηση των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή το SDE απεικονίζει πιο σωστά το συνολικό χρηματικό ποσό που δημιουργείται από μια επιχείρηση πριν από την αφαίρεση των διακριτικών δαπανών. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία σύγκρισης της απόδοσης των οργανισμών στον ίδιο κλάδο.

Κατά την προετοιμασία μιας επιχειρηματικής αξίας, είναι κρίσιμο να υπολογίστε το SDE με ακρίβεια. Εάν παραλείψετε ορισμένες χρεώσεις από τον υπολογισμό σας, θα καταλήξετε με χαμηλότερη τιμή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα από τα έξοδα των προηγούμενων 12 μηνών περιελάμβανε ένα ταξίδι εργασίας $12.000. Το έξοδο αυτό συνυπολογίζεται στον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος. Ωστόσο, επειδή αυτό το επαγγελματικό ταξίδι δεν είναι κρίσιμο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί να θεωρηθεί ως προαιρετικό ή προαιρετικό κόστος. Δεν θα απαιτείται διαφορετικός ιδιοκτήτης να πραγματοποιήσει το ταξίδι $12.000.

Με την ενσωμάτωση αυτής της διακριτικής δαπάνης στον υπολογισμό του SDE, μόλις αυξήσατε σημαντικά την αξία της επιχείρησής σας, όπως θα δούμε όταν συζητάμε για τα πολλαπλάσια.

Ως εκ τούτου, είναι συνετό να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο επιχειρηματικό σύμβουλο όταν προσδιορίζετε το SDE σας για να διασφαλίσετε ότι λογοδοτείτε κατάλληλα για όλα τα διακριτικά έξοδα που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό σας.

Πολλαπλούς

Όπως μπορείτε να υποθέσετε, το πολλαπλάσιο είναι ένας αριθμός που πολλαπλασιάζεται με το SDE για να ληφθεί η τελική αξία της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το SDE σας είναι $100.000. Εάν έχετε τριπλάσιο πολλαπλασιαστή, η εταιρεία σας αξίζει $300.000.

Θυμάστε το παράδειγμα της δαπάνης επαγγελματικού ταξιδιού $12.000 που αναφέρθηκε προηγουμένως; Σε αυτήν την περίπτωση, η ενσωμάτωση της δαπάνης στο SDE σας οδηγεί σε αύξηση $36.000 στη συνολική αξία της επιχείρησής σας.

Πολλά στοιχεία διαφέρουν. Μια διαδικτυακή επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει 2Χ και μια άλλη μπορεί να αποκτήσει πολλαπλάσιο 4Χ. Αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται στην αντίληψη της αγοράς για την αξία της επιχείρησής σας.

Πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές μπορεί είτε να ενισχύσουν είτε να μειώσουν την αξία του περιεχομένου του ιστότοπου ή του ιστολογίου σας. Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες συλλογικά αναφέρονται ως Τέσσερις Πυλώνες Αξίας:

 • Ανάπτυξη
 • Κίνδυνος
 • Μεταβιβασιμότητα
 • Τεκμηρίωση

Βελτιστοποιώντας κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες της επιχείρησής σας, θα τοποθετήσετε τον εαυτό σας ώστε να κερδίσετε υψηλότερη αποτίμηση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αγοραστές όταν έρθει η ώρα να πουλήσετε.

Ανάπτυξη

Τα πιο προφανή στοιχεία που επηρεάζουν την αποτίμηση της επιχείρησής σας είναι η ιστορική και τρέχουσα ανάπτυξή της. Οι πιθανοί αγοραστές θα θέλουν σχεδόν σίγουρα να επενδύσουν σε μια επιχείρηση που έχει μεγάλες δυνατότητες να κερδίσει περισσότερα έσοδα στο μέλλον από ό,τι τώρα. Η ανάπτυξη στο παρελθόν και το παρόν είναι ένας εξαιρετικός δείκτης της υγείας του οργανισμού σας, καθώς και του τι να περιμένετε στο μέλλον.

Ομοίως, ένας λογικός αγοραστής θα θέλει να δει στοιχεία μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ορισμένα στοιχεία του ιστολογίου ή του ιστότοπού σας που ενδέχεται να βελτιωθούν για να δημιουργήσουν πρόσθετα χρήματα και ανάπτυξη στο μέλλον.

Κίνδυνος

Με απλά λόγια, όσο περισσότερος κίνδυνος σχετίζεται με την επιχείρησή σας, τόσο λιγότερο πολύτιμη είναι και το αντίστροφο. Ενώ η ιδιοκτησία ή η λειτουργία μιας επιχείρησης συνεπάγεται κάποιο βαθμό κινδύνου, οι πιθανοί αγοραστές θα προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν την αβεβαιότητα όποτε είναι δυνατόν.

Σε γενικές γραμμές, κάθε πτυχή του οργανισμού σας που βασίζεται σε ένα μόνο σημείο αποτυχίας ενέχει υψηλότερο κίνδυνο. Για παράδειγμα, εάν η πλειονότητα της επισκεψιμότητας του ιστολογίου σας δημιουργείται από μία ανάρτηση υψηλής απόδοσης, η επισκεψιμότητά σας θα μπορούσε να υποφέρει σημαντικά εάν αυτή η σελίδα έπαυε να αποδίδει αποτελεσματικά. Όπως και με άλλα περιουσιακά στοιχεία, η διαφοροποίηση παρέχει τόσο δύναμη όσο και προστασία.

Ελέγχοντας τις λειτουργίες της επιχείρησής σας και εντοπίζοντας και μειώνοντας αυτά τα μεμονωμένα σημεία αποτυχίας, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο και να αυξήσετε τη συνολική αξία της επιχείρησής σας.

Μεταβιβασιμότητα

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει την αποτίμηση της επιχείρησής σας είναι η ευκολία με την οποία μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά σε έναν νέο ιδιοκτήτη. Ομοίως, ισχύει και το αντίστροφο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι διαχειρίζεστε ένα ιστολόγιο αυτοκινήτων που επηρεάζεται σημαντικά από την προσωπικότητά σας.

Εάν οι αναρτήσεις του ιστολογίου σας βασίζονται στη φήμη σας και στην προσωπική σας παρακολούθηση, θα είναι πιο δύσκολο για έναν νέο ιδιοκτήτη να αναλάβει την επιχείρησή σας παρά για έναν ιστότοπο ή ένα ιστολόγιο που δεν βασίζεται στην προσωπικότητα του ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, εάν οι ιστότοποι ή το ιστολόγιό σας με περιεχόμενο διαδικτυακού καζίνο επικεντρώνονται σε έναν εξαιρετικά εξειδικευμένο και περιορισμένο τομέα, αυτό προσθέτει άλλο ένα επίπεδο δυσκολίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να προσελκύσετε υποψήφιους αγοραστές απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν λιγότερα κατάλληλα άτομα που είναι διαθέσιμα για να αναλάβουν το ιστολόγιό σας.

Τεκμηρίωση

Η σαφής και απλή τεκμηρίωση των λειτουργιών της εταιρείας σας, των οικονομικών αρχείων και άλλων σχετικών πληροφοριών ωφελεί την επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους.

Αρχικά, κάθε υποψήφιος αγοραστής θα θέλει έναν εύκολο και ακριβή τρόπο για να ελέγξει ότι η εταιρεία σας λειτουργεί όπως διαφημίζεται. Εάν τα οικονομικά σας αρχεία είναι ελλιπή ή χαοτικά, αυτό το έργο θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ως αποτέλεσμα, ο υποψήφιος αγοραστής θα είναι καχύποπτος για την εταιρεία σας.

Κατανοώντας τη μέθοδο αποτίμησης της εταιρείας και τους τέσσερις πυλώνες της αξίας, μπορείτε να σχεδιάσετε εκ των προτέρων μια κερδοφόρα και ανώδυνη απόσυρση από τον δημοφιλές ιστότοπο περιεχομένου ή το ιστολόγιό σας.

Online Casino Content Websites For Sale

Πώς να πουλήσετε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιό σας με περιεχόμενο διαδικτυακού καζίνο με 10 εύκολα βήματα

Όταν έρθει η ώρα να πουλήσετε το ιστολόγιό σας ή τον ιστότοπο περιεχομένου σας, είναι σημαντικό να έχετε μια σταθερή αντίληψη της διαδικασίας πωλήσεων. Η διαδικασία πώλησης διαδικτυακών ιστολογίων και ιστότοπων περιεχομένου διαδικτυακών καζίνο μπορεί να συνοψιστεί σε 10 βήματα, τα οποία είναι:

 • Ετοιμαστείτε να πουλήσετε
 • Εκτίμηση
 • Συσκευασία για μάρκετινγκ
 • Καταχώρηση
 • Επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές
 • Επιστολή πρόθεσης (Επιστολή προθέσεων)
 • Συμφωνία για την αγορά περιουσιακών στοιχείων
 • Επιμέλεια
 • Κλείσιμο
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εξετάστε κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ετοιμαστείτε να πουλήσετε

Είναι κρίσιμο να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας επαρκώς προτού διαθέσετε στην αγορά το ιστολόγιο του διαδικτυακού καζίνο ή το διαδικτυακό καζίνο και προσεγγίσετε υποψήφιους αγοραστές.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα ξεκινούσατε τη λειτουργία της επιχείρησής σας από την πρώτη μέρα σαν να προετοιμαζόσασταν για μια επιτυχημένη αναχώρηση.

Τελικά, η προετοιμασία για την πώληση της επιχείρησής σας απαιτεί βελτιστοποίηση των τεσσάρων πυλώνων αξίας. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη, τον μετριασμό του κινδύνου, τη σαφή τεκμηρίωση και τη δυνατότητα μεταφοράς, μπορείτε να τοποθετήσετε τον οργανισμό σας για μια πιο απρόσκοπτη και ανταποδοτική έξοδο.

Αποτίμηση Ιστολογίου ή Ιστοσελίδας Περιεχομένου

Ενώ η αξιολόγηση του ιστολογίου σας στο διαδικτυακό καζίνο ή του ιστότοπου περιεχομένου διαδικτυακού καζίνο περιλαμβάνεται στη διαδικασία σχεδιασμού, αξίζει να το συζητήσετε ξεχωριστά. Σε ιδανικές συνθήκες, θα πρέπει να λάβετε μια επιχειρηματική αξιολόγηση έξι έως δώδεκα μήνες πριν την πώληση της επιχείρησής σας.

Μια επιχειρηματική αξιολόγηση θα σας ενημερώσει για τα εκτιμώμενα έσοδα από την πώληση της επιχείρησής σας στο διαδικτυακό καζίνο. Ωστόσο, μια αξιολόγηση της εταιρείας θα τονίσει επίσης τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της εταιρείας σας, ενώ θα τονίσει τομείς προς βελτίωση.

Μόλις αποκτήσετε την αποτίμησή σας, θα έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να εξετάσετε τους τέσσερις πυλώνες αξίας της επιχείρησής σας, να κάνετε προσαρμογές και να εντοπίσετε τομείς για μελλοντική ανάπτυξη.

Συσκευασμένο Μάρκετινγκ

Αφού λάβετε μια αξιολόγηση επιχείρησης και προετοιμάσετε σωστά το ιστολόγιο του διαδικτυακού καζίνο ή τους ιστότοπους περιεχομένου διαδικτυακού καζίνο, ήρθε η ώρα να αναπτύξτε το πακέτο μάρκετινγκ σας.

Όταν διαθέτετε την επιχείρησή σας στην αγορά, οι υποψήφιοι αγοραστές θα θέλουν γρήγορα να κατανοήσουν καλά τη λειτουργία σας, τις λειτουργίες της και τα μέτρα απόδοσης. Αυτό γίνεται δυνατό μέσω του πακέτου μάρκετινγκ.

Το πακέτο μάρκετινγκ πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • Οι καταστάσεις κερδών και ζημιών είναι παραδείγματα οικονομικών καταστάσεων.
 • Περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών
 • Επαναφέρετε το χρονοδιάγραμμα
 • Στρατηγική δημιουργίας εσόδων
 • Ευθύνες του ιδιοκτήτη
 • Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας

Φυσικά, θα πρέπει να είστε απλοί και διαφανείς όταν αναπτύσσετε το πακέτο μάρκετινγκ. Μην προσπαθείτε να κρύψετε ή να ελαχιστοποιήσετε τα ελαττώματα ή να υπερβάλλετε τα δυνατά σημεία.

Εκτός από ανήθικο, ένας πιθανός αγοραστής θα μπορεί να εντοπίσει οποιαδήποτε ανεντιμότητα κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

Εάν συνεργαστείτε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει να συμπεριλάβετε και να μορφοποιήσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες με τρόπο εύκολα κατανοητό για πιθανούς αγοραστές.

Καταχώριση ενός ιστότοπου διαδικτυακού καζίνο

Έχετε αποκτήσει επιχειρηματική αξία, επενδύσατε χρόνο και προσπάθεια για την προετοιμασία της επιχείρησής σας και έχετε ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο μάρκετινγκ. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να διαφημίσετε την επιχείρησή σας προς πώληση.

Η προσφορά της επιχείρησής σας προς πώληση είναι μια σημαντική και συναρπαστική κίνηση. Εάν λειτουργείτε ανεξάρτητα την επιχείρησή σας, μπορείτε να την καταχωρήσετε σε μία από τις δημόσιες διαδικτυακές αγορές επιχειρήσεων.

Εάν επιλέξετε να συνεργαστείτε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, θα έχετε πρόσβαση σε μια ευρύτερη ομάδα πιθανών αγοραστών μέσω του δικτύου τους. Τελικά, αυτό δημιουργεί περισσότερες προσφορές, οι οποίες σας βοηθούν να εξασφαλίσετε πιο συμφέροντες όρους πώλησης και καλύτερη τιμή πώλησης.

Επικοινωνήστε με υποψήφιους αγοραστές

Μόλις δημοσιευτεί το blog ή ο ιστότοπος περιεχομένου σας, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να εξερευνήσουν το πακέτο μάρκετινγκ για να ανακαλύψουν περισσότερα για την επιχείρησή σας.

Ενώ το υλικό μάρκετινγκ θα είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές θα έχουν ερωτήσεις ή θα επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας.

Σε όλη αυτή τη φάση, θα επικοινωνείτε με οποιονδήποτε σοβαρό υποψήφιο αγοραστή, συχνά τηλεφωνικά, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους και να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως απαιτείται.

Επιπλέον, σας επιτρέπει να γνωρίσετε τα υποψήφια άτομα σε πιο προσωπικό επίπεδο, δίνοντάς σας την αίσθηση του ποιος θα αναλάμβανε την επιχείρησή σας.

Όπως πάντα, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε με ανοιχτό, διαφανή, ανταποκρινόμενο και ξεκάθαρο τρόπο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να είστε ο εαυτός σας και να δημιουργείτε γνήσιες σχέσεις με υποψήφιους αγοραστές.

Ενώ οι δείκτες απόδοσης και τα οικονομικά στοιχεία είναι κρίσιμα για την επιχείρησή σας, είναι εξίσου σημαντικό να θυμάστε ότι οι άνθρωποι θέλουν να συναλλάσσονται με άτομα που τους αρέσουν. Μην κάνετε λάθος σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ένας έμπειρος σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση αυτού του σταδίου της διαδικασίας. Μπορούν να αξιολογήσουν τους υποψήφιους αγοραστές για να διασφαλίσουν ότι δεν χάνετε το χρόνο σας με ανειλικρινείς πλειοδότες, να προγραμματίσουν τηλεφωνικές κλήσεις και να σας συμβουλεύσουν πώς να συνεχίσετε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συζητήσεων.

Επιστολή πρόθεσης (Επιστολή προθέσεων)

Μόλις ένας υποψήφιος αγοραστής λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά του και αποφασίσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει, σας στέλνει ένα Επιστολή Προθέσεων (LOI). Μια επιστολή προθέσεων είναι ουσιαστικά μια προσφορά για την αγορά του διαδικτυακού σας ιστολογίου καζίνο ή του ιστότοπου περιεχομένου διαδικτυακού καζίνο.
Γενικά, ένα LOI περιέχει τα ακόλουθα:

 • Το τίμημα κτήσης
 • Συναλλακτικοί όροι
 • Μεταβιβάσιμα περιουσιακά στοιχεία
 • Πρόγραμμα μεταγραφών
 • Ημερομηνία λήξης

Στην ουσία, το LOI αναλυτικά τους όρους της προσφοράς. Ως πωλητής, μπορείτε να αποδεχτείτε τους όρους του LOI στην τρέχουσα μορφή τους εάν είναι αποδεκτά από εσάς. Είναι εντάξει, ωστόσο, να διαπραγματευτείτε τμήματα της προτεινόμενης ρύθμισης.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εσείς και ο πωλητής διαπραγματεύεστε για τη σύναψη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας.

Συμφωνία για την αγορά περιουσιακών στοιχείων για την τοποθεσία διαδικτυακού καζίνο

Ενώ η Επιστολή Πρόθεσης αναφέρει λεπτομερώς τις παραμέτρους της προσφοράς και της σύμβασης, η Συμφωνία αγοράς περιουσιακού στοιχείου (APA) είναι το νομικά δεσμευτικό έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τους όρους πώλησης μεταξύ εσάς και του αγοραστή. Ως εκ τούτου, η Συμφωνία Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την πώληση της επιχείρησής σας στο διαδικτυακό καζίνο.

Λόγω της σημασίας της συμφωνίας αγοράς περιουσιακού στοιχείου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί τόσο από τον σύμβουλό σας όσο και από έναν δικηγόρο για να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι όροι είναι κατάλληλοι.

Ασκήστε τη δέουσα επιμέλεια

Ο αγοραστής, χωρίς έκπληξη, θέλει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ειλικρινείς και αληθείς κατά τη δέουσα επιμέλεια.

Σε αυτό το στάδιο, ο αγοραστής θα εξετάσει διεξοδικά τα αρχεία σας για να επικυρώσει την εταιρεία σας. Όπως μπορείτε να περιμένετε, η ακριβής και ακριβής τεκμηρίωση είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι αυτό το στάδιο θα περάσει με επιτυχία.

Ένας υποψήφιος αγοραστής μπορεί να ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Συμβάσεις με εργαζόμενους
 • Χρηματοδότες λογαριασμών
 • Στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο χορηγίας
 • Στοιχεία εσόδων για διαφημίσεις:
 • Αναλυτικά εργαλεία για ιστοσελίδες
 • Στατιστικά στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεντρώνοντας και τακτοποιώντας αυτές τις πληροφορίες εκ των προτέρων, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε τη διαδικασία ευκολότερη για όλους τους εμπλεκόμενους. Εάν έχετε κρατήσει σχολαστικά αρχεία της εταιρείας σας από την αρχή, αυτό δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα. Εάν, από την άλλη πλευρά, έχετε παραμελήσει την τεκμηρίωσή σας, αυτή η προσέγγιση θα είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα.

Κλείσιμο ιστότοπου διαδικτυακού καζίνο

Μόλις ο αγοραστής είναι ευχαριστημένος με τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας και έχει επιβεβαιώσει όλα τα σχετικά γεγονότα, η συναλλαγή μπορεί να οριστικοποιηθεί.

Το κλείσιμο συνεπάγεται τόσο τη μεταφορά όλων των καθορισμένων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης όσο και την πληρωμή στον νέο ιδιοκτήτη. Αυτό το στάδιο απαιτεί τη δημιουργία ενός μεσεγγυητικού λογαριασμού.

Ο αγοραστής καταθέτει χρήματα στον λογαριασμό μεσεγγύησης και στη συνέχεια θα τα μεταφέρετε online επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία στον αγοραστή και τα χρήματα μεταφέρονται από τον μεσεγγυητικό λογαριασμό στον τραπεζικό σας λογαριασμό (είτε προσωπικό είτε επαγγελματικό λογαριασμό).

Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων είναι συχνά αρκετά απλή για ιστολόγια και ιστότοπους περιεχομένου. Η παροχή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για τον ιστότοπο της επιχείρησης και η μεταφορά των επιχειρηματικών τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη από τη μεταφορά μεγάλου όγκου φυσικού υλικού.

Φυσικά, εάν η επιχείρησή σας πουλά πραγματικά πράγματα, πρέπει επίσης να μετακινηθούν. Επιπλέον, εάν η επιχείρησή σας κατέχει εμπορικά σήματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, πρέπει να προβείτε σε νομικές ενέργειες για να διασφαλίσετε τη νόμιμη μεταβίβασή τους.

Μετάβαση

Είναι φυσιολογικό για τον πωλητή να παρέχει εκπαίδευση στον νέο ιδιοκτήτη προκειμένου να τον βοηθήσει να αναλάβει αποτελεσματικά το blog ή τον ιστότοπο περιεχομένου σας. Η Συμφωνία Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων καθορίζει τις παραμέτρους αυτής της περιόδου εκπαίδευσης. Η διάρκεια και το εύρος της περιόδου εκπαίδευσης θα καθοριστούν από τη συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ εσάς και του αγοραστή.

Αυτή η φάση μπορεί να είναι σύντομη για ορισμένους ιστότοπους ή ιστολόγια. Ωστόσο, σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να διδάξετε τη νέα ομάδα για συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων ή μηνών.

Online Casino Content Website at CasinosBroker

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να πουλήσετε το ιστολόγιο ή τον ιστότοπο περιεχομένου του διαδικτυακού καζίνο σας;

Τώρα καταλαβαίνουμε τις πτυχές που συμβάλλουν στην αξία του ιστολογίου ή του περιεχομένου του ιστότοπού σας, καθώς και τη διαδικασία πώλησης της επιχείρησής σας.

Με αυτή τη γνώση στο χέρι, πώς ξεκινάτε πραγματικά να πουλάτε τον ιστότοπό σας; Πού εντοπίζετε τους υποψήφιους αγοραστές; Πώς υποβάλλετε τον ιστότοπό σας στις μηχανές αναζήτησης;

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την πώληση του ιστολογίου ή του ιστοτόπου περιεχομένου σας: ανεξάρτητα με προετοιμασία, διαφήμιση και διαπραγμάτευση ή σε συνεργασία με έναν ειδικό επιχειρηματικό σύμβουλο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης καζίνο

Ανάλογα με το μέγεθος, την αξία και την πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας, η πώληση της χωρίς επαγγελματική βοήθεια μπορεί να έχει νόημα. Γενικά, αυτή είναι μια καλή εναλλακτική για ιστοσελίδες ή ιστολόγια με περιεχόμενο διαδικτυακών καζίνο χαμηλής αξίας.

Εάν η αξία του περιεχομένου του ιστότοπου ή του ιστολογίου σας είναι μικρότερη από $100.000, ίσως θελήσετε να διερευνήσετε αυτήν την εναλλακτική λύση.

Εάν πουλάτε την επιχείρησή σας ανεξάρτητα, υπάρχουν δημόσιοι χώροι όπου μπορείτε να την καταχωρίσετε.

Συμβουλευτείτε έναν Επαγγελματία – Διαδικτυακό Καζίνο

Πολλά πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη συνεργασία με έναν έμπειρο και εξειδικευμένος σύμβουλος επιχειρήσεων σε όλη την έξοδό σας. Θα συνεργαστούν μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών προετοιμασίας, εισαγωγής, διαπραγμάτευσης και κλεισίματος, εμποτίζοντας όλη τη διαδικασία με επαγγελματισμό.

Αρχικά, ένας επιχειρηματικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στην ακριβή αποτίμηση του οργανισμού σας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο.

Μαζί με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προσθήκης για να φτάσετε σε μια ακριβή τιμή καταχώρισης, μια επαγγελματική αξιολόγηση θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα δυνατά και τα μειονεκτήματα της επιχείρησής σας.

Οπλισμένοι με αυτή τη γνώση, μπορείτε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση της επιχείρησής σας πριν από την πώληση, απλοποιώντας τη διαδικασία εξόδου και αυξάνοντας την αξία της επιχείρησής σας.

Όταν έρθει η ώρα να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας, η ενασχόληση με έναν επιχειρηματικό σύμβουλο θα σας προσφέρει πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο πιθανών αγοραστών από ό,τι η καταχώριση σε μια δημόσια πλατφόρμα.

Η αυξημένη δραστηριότητα των αγοραστών δημιουργεί ανταγωνισμό, που οδηγεί σε υψηλότερη τιμή πώλησης.

Επιπλέον, ο σύμβουλός σας θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε εποικοδομητικό διάλογο με τυχόν πιθανούς αγοραστές.

Θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, βοηθώντας σας να επιτύχετε αποδεκτούς όρους.

Ο σύμβουλος της επιχείρησής σας θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνική τεχνογνωσία για να διασφαλίσει τη σωστή σύνταξη μιας συμφωνίας αγοράς περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντάς σας ήσυχο μυαλό σε όλα τα κρίσιμα τελικά στάδια κλεισίματος.

Ο σωστός σύμβουλος θα πρέπει να συμβάλει σε μια πιο απρόσκοπτη και ξεκούραστη εμπειρία αναχώρησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να μεγιστοποιούν την τελική αξία που λαμβάνει η επιχείρησή σας.

Συμπέρασμα σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις καζίνο

Η πώληση του ιστότοπου ιστολογίου του διαδικτυακού καζίνο ή του ιστότοπου περιεχομένου διαδικτυακού καζίνο είναι μια από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μαζί με την πιθανότητα μιας μεγάλης αλλαγής στις οικονομικές σας συνθήκες, μια επιτυχημένη πώληση είναι το αποκορύφωμα των ωρών του χρόνου, της αφοσίωσης και της εφευρετικότητάς σας. Επιπλέον, μια επιτυχημένη έξοδος ελευθερώνει χρόνο στο μέλλον, τον οποίο μπορεί να περάσετε με την οικογένεια και τους φίλους ή επιδιώκοντας νέα επαγγελματικά έργα.

Η επιτυχημένη διαδικασία πώλησης δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε γρήγορα… Χρειάζεται προγραμματισμό, συχνά μήνες ή και χρόνια νωρίτερα. Επιπλέον, απαιτεί στρατηγική, γνώσεις, διαπροσωπικές δεξιότητες και φυσικά υπομονή.

LOOKING TO SELL AN ONLINE BUSINESS-3Συνδεθείτε

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας, θα λάβετε έναν σύνδεσμο για τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης μέσω email.

elGreek