Zásady ochrany osobních údajů pro Casinos Broker

Na stránkách hello@casinosbroker.com, které jsou dostupné z https://casinosbroker.com/, je jednou z našich hlavních priorit ochrana soukromí návštěvníků. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které hello@casinosbroker.com shromažďuje a zaznamenává, a způsob jejich použití.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek, pokud jde o informace, které sdílejí a/nebo shromažďují na hello@casinosbroker.com. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než jsou tyto webové stránky.

Souhlas

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí jste požádáni, a důvody, proč jste o ně požádáni, vám budou vysvětleny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás získat další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Při registraci účtu vás můžeme požádat o kontaktní údaje, jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše informace

Shromážděné informace používáme různými způsoby, mimo jiné k:

  • poskytovat, provozovat a udržovat naše webové stránky
  • Zlepšovat, přizpůsobovat a rozšiřovat naše webové stránky.
  • pochopit a analyzovat, jak používáte naše webové stránky.
  • Vývoj nových produktů, služeb, vlastností a funkcí.
  • komunikovat s vámi, a to buď přímo, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznického servisu, abychom vám poskytli aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely.
  • Odesílání e-mailů
  • Vyhledávání podvodů a jejich prevence

Soubory protokolu

hello@casinosbroker.com se řídí standardním postupem používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Dělají to všechny hostingové společnosti a je to součást analytiky hostingových služeb. Informace shromážděné pomocí souborů protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly osobní identifikaci. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Soubory cookie a webové majáky

Stejně jako jiné webové stránky používá hello@casinosbroker.com soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací, včetně preferencí návštěvníků a stránek webu, které návštěvník navštívil. Tyto informace slouží k optimalizaci uživatelského prostředí prostřednictvím přizpůsobení obsahu našich webových stránek na základě typu prohlížeče návštěvníka a/nebo dalších informací.

Další obecné informace o souborech cookie naleznete v článku "Co jsou to soubory cookie".

Reklamní partneři Zásady ochrany osobních údajů

V tomto seznamu naleznete zásady ochrany osobních údajů jednotlivých reklamních partnerů hello@casinosbroker.com.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou cookies, JavaScript nebo webové majáky, které se používají v příslušných reklamách a odkazech zobrazených na hello@casinosbroker.com, které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatele. Při tom automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti jejich reklamních kampaní a/nebo k personalizaci reklamního obsahu, který se zobrazuje na navštívených webových stránkách.

Všimněte si, že hello@casinosbroker.com nemá přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Zásady ochrany osobních údajů hello@casinosbroker.com se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme, abyste se pro podrobnější informace obrátili na příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Mohou obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se z určitých možností odhlásit.

Soubory cookie můžete zakázat v individuálních možnostech prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích naleznete na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (neprodávejte mé osobní údaje)

Podle CCPA mají kalifornští spotřebitelé mimo jiné právo na:

požadovat, aby podnik, který shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnil kategorie a konkrétní osobní údaje, které o spotřebitelích shromáždil.

požadovat, aby podnik vymazal všechny osobní údaje o spotřebiteli, které podnik shromáždil.

požadovat, aby podnik, který prodává osobní údaje spotřebitele, neprodával osobní údaje spotřebitele.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajů podle GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má následující práva:

Právo na přístup - Máte právo požádat o kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu - máte právo požádat nás o opravu jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.

Právo na výmaz - za určitých podmínek máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování - za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - máte právo požádat, abychom za určitých podmínek předali údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás.

Informace pro děti

Další naší prioritou je ochrana dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby sledovali, účastnili se a/nebo monitorovali a řídili jejich činnost na internetu.

hello@casinosbroker.com vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo na našich webových stránkách takový druh informací, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a my se vynasnažíme takové informace z našich záznamů neprodleně odstranit.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.